Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy na podstawie oświadczenia?

Wciąż najpopularniejszą i najszybszą metodą na zatrudnienie obywatela ze wschodu jest powierzenie mu pracy na podstawie tzw. oświadczenia. Czym jest to oświadczenie, a także, gdzie, komu i dlaczego należy je złożyć dowiesz się z niniejszego artykułu.

Czym jest oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi?

Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy obywatele Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Armenii i Ukrainy mogą być legalnie zatrudnieni w Polsce na podstawie tzw. oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Jest to urzędowy formularz, który wypełnia pracodawca zamierzający zatrudnić np. obywatela Ukrainy i składa do właściwego powiatowego urzędu pracy. Jeżeli formularz zostanie prawidłowo wypełniony, zostaną do niego załączone wszystkie wymagane dokumenty, a także nie będzie żadnych przeciwskazań to oświadczenie zostanie wpisane do rejestru oświadczeń prowadzonego przez powiatowy urząd pracy. Wpisane oświadczenie do rejestru oświadczeń otwiera drogę do legalnego zatrudnienia pracownika z Ukrainy. Nie można jednak zapomnieć, że aby legalnie zatrudnić cudzoziemca konieczne jest również posiadanie przez cudzoziemca prawa do legalnego przebywania na terytorium Polski.

Co dalej po wpisaniu oświadczenia do rejestru?

Wpisanie oświadczenia o powierzeniu pracy np. obywatelowi Ukrainy otwiera drogę do legalnego zatrudnienia takiej osoby i zawarcia z nim umowy o pracę. Zanim to nastąpi pracodawca powinien sprawdzić czy pracownik z Ukrainy może legalnie przebywać na terytorium Polski.

Obywatele Ukrainy mogą legalnie przebywać i pracować na terytorium Polski bez zezwolenia na pobyt w ramach tzw. ruchu bezwizowego. Całkowity czas pobytu bez wizy nie może jednak przekroczyć 90 dni w 180 dniowym okresie. Jeżeli pracownik z Ukrainy zamierza pracować w Polsce jedynie przez ten okres, wówczas wystarczy, że będzie posiadał paszport biometryczny, a także spełni warunki formalne do przekroczenia granicy Polski w ramach ruchu bezwizowego.

Jeżeli pracodawca zamierza zatrudniać pracownika z Ukrainy przez okres dłuższy niż 90 dni, wówczas powinien przekazać osobie, którą zamierza zatrudnić oryginał zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu pracy. Dokument ten stanowi podstawę do ubiegania się o wizę w celu wykonywania pracy, która umożliwi obywatelowi Ukrainy legalne przebywanie i wykonywanie pracy w Polsce przez okres dłuższy niż tylko 90 dni.

O czym jeszcze należy pamiętać?

Zatrudniając obywateli Ukrainy, czy innych państw na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy należy pamiętać, że wykonywanie pracy na tej podstawie jest możliwe przez maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Co ważne okres 6 miesięcy sumuje się z okresem pracy wykonywanej u innego pracodawcy, co oznacza, że jeżeli pracownik z Ukrainy, którego zamierzamy zatrudnić w ciągu ostatnich 12 miesięcy pracował np. przez 5 miesięcy u innego pracodawcy, wówczas na podstawie oświadczenia będziemy mogli go zatrudnić tylko na 1 miesiąc. Po tym okresie konieczne będzie uzyskanie zezwolenia na pracę.

Po rozpoczęciu pracy przez obywatela Ukrainy pracodawca ma obowiązek powiadomić o tym właściwy urząd pracy. Ma to duże znaczenie dla pracownika, gdyż wpływa na ustalenie okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia, a także pracodawcy, gdyż uchybienie w tym zakresie jest zagrożone grzywną.

Procedura zatrudniania cudzoziemców na podstawie oświadczenia jest niestety dość skomplikowana, a wszelkie uchybienia w tym zakresie mogą mocno ją wydłużyć, a w skrajnym przypadku doprowadzić do nielegalnego zatrudnienia obywatela Ukrainy. Więcej o tym co grozi za niekiedy niewielkie zaniedbanie przy zatrudnianiu cudzoziemców możesz przeczytać w artykule Co grozi za nielegalne zatrudnianie pracowników w Ukrainy?

Jeżeli chciałbyś zatrudnić pracownika z Ukrainy lub innego kraju w swojej firmie, ale nie masz czasu na załatwianie formalności z tym związanych skontaktuj się z doświadczonymi pracownika AIK Work Center, którzy pomogą Ci znaleźć pracownika, a także sprawnie przeprowadzą przez całą procedurę legalizacji jego zatrudnienia.

 

 

Zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami jeśli masz jakiekolwiek pytania!