Co grozi za nielegalne zatrudnianie pracowników z Ukrainy?

Skomplikowane i długotrwałe procedury pełnej legalizacji pracy i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce sprawiają, że pracodawcy niekiedy nawet nieświadomie zaniedbują niektóre ustawowe obowiązki. Takie nawet niezawinione naruszenie obowiązujących przepisów może prowadzić do nielegalnego zatrudnienia pracownika z Ukrainy, co może mieć dotkliwe konsekwencje zarówno dla pracodawcy jak i pracownika.

Co grozi pracodawcy za nielegalne zatrudnienie pracownika z Ukrainy?

Podstawową odpowiedzialnością jaką ponosi pracodawca za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca jest grzywna, której górna granica może wynieść nawet 30.000 złotych. Taka sama kara grozi pracodawcy, który wprowadził cudzoziemca w błąd i doprowadził do nielegalnego wykonywania przez niego pracy. Mając na uwadze jak wiele formalności należy wypełnić aby w pełni legalnie zatrudniać obywateli Ukrainy nie trudno ulec wrażeniu, że nawet niewielkie zaniedbanie może kosztować pracodawcę kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Pracodawcy szczególnie często zapominają, że już po załatwieniu wszelkich formalności i uzyskaniu niezbędnych dokumentów do legalnego zatrudniania cudzoziemca ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nakłada na pracodawcę zatrudniającego pracownika na podstawie oświadczenia, obowiązek powiadomienia właściwego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy. Pracodawca ma również obowiązek powiadomienia urzędu pracy o niepodjęciu pracy przez pracownika z Ukrainy w terminie 7 dni od dnia wskazanego w oświadczeniu. Niedopełnienie powyższych obowiązków jest zagrożone karą grzywny.

Co grozi pracownikowi z Ukrainy za nielegalne wykonywanie pracy w Polsce?

Konsekwencje nielegalnego wykonywania pracy są szczególnie dotkliwe dla pracowników ze Wschodu, którzy często nie znają polskiego prawa i obowiązków jakie należy wypełnić aby legalnie wykonywać pracę w Polsce. Takie osoby gdy zdecydują się na samodzielne poszukiwanie pracy w Polsce są dodatkowo narażone na nieuczciwych pracodawców, którzy z różnych względów mogą celowo nie dopełnić wszystkich formalności i doprowadzić do nielegalnego podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Wykonywanie przez pracownika ze Wschodu nielegalnej pracy w Polsce jest zagrożone karą grzywny w wysokości nie niższej niż 1.000 złotych.

Dla obywateli Ukrainy często dużo dotkliwszą sankcją za nielegalne wykonywanie pracy jest decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu czyli potocznie mówiąc wydalenie z Polski. Z taką decyzją często orzekany jest również zakaz ponownego przyjazdu do Polski przez określony okres czasu. Tym samym pracownik ze Wschodu, który niekiedy nieświadomie trafi na nieuczciwego pracodawcę, może być zobowiązany do zapłaty grzywny, a ponadto utracić możliwość wykonywania pracy i zarabiania w Polsce.

Jak ustrzec się sankcji?

Jak pokazuje niniejszy artykuł sankcje za nielegalne zatrudnianie pracowników z Ukrainy mogą być bardzo dotkliwe zarówno dla pracownika jak i pracodawcy. Chociażby z tego powodu, ale również dla oszczędności czasu i pieniędzy decydując się na zatrudnienie pracownika z Ukrainy nie warto działać „na własną rękę”. Warto już dziś powierzyć znalezienie pracownika z Ukrainy lub pracodawcy w Polsce i załatwienie wszelkich formalności związanych z legalizacją zatrudnienia doświadczonym pracownikom z AIK Work Center.

Anna Kuc

Zainteresowany współpracą?

Skontaktuj się z nami jeśli masz jakiekolwiek pytania!